Kod Bölüm Test Qiymət
LAB-Al-001 Allerqologiya Allerqoloji Qarışıq (7 növ qida +13 növ tənəffüs allergenləri) Paneli 100
LAB-Al-002 Allerqologiya Allerqoloji Pediatrik Panel 100
LAB-Al-003 Allerqologiya Allerqoloji Qida Paneli 100
LAB-Al-004 Allerqologiya Allerqoloji Tənəffüs Paneli (POLYCHEK) 100
LAB-Al-005 Allerqologiya Antii-Gluadin G 40
LAB-Al-006 Allerqologiya Anti- transqlutaminaza A 40
LAB-Al-007 Allerqologiya Anti- transqlutaminaza G 40
Kod Bölüm Test Qiymət
LAB-Hm-001 CBC EÇS (Eritrositlərin çökmə sürəti) 3
LAB-Hm-002 CBC LAB-Hm-002 CBC Hemoqram (19 parametr) 12
LAB-Hm-003 CBC Kumbs reaksiyası qeyri-düz (Coombs İndirect) 20
LAB-Hm-004 CBC Qan qrupu (ABO, Rh) 10
LAB-Hm-005 CBC HGB (hemoglobin) 3
Kod Bölüm Test Qiymət
LAB-Bk-001 Biokimya Alanin aminotransferaza (ALT, SGPT) 8
LAB-Bk-001 Biokimya Albumin 8
LAB-Bk-003 Biokimya Amilaza 8
LAB-Bk-004 Biokimya Anti-Streptolizin O (ASO) 8
LAB-Bk-005 Biokimya Apolipoprotein A 25
LAB-Bk-006 Biokimya Apolipoprotein B 25
LAB-Bk-007 Biokimya Aspartat aminotransferaza (AST, SGOT) 8
LAB-Bk-008 Biokimya Bilirubin 8
LAB-Bk-009 Biokimya C-reaktiv protein (CRP) 8
LAB-Bk-010 Biokimya Dəmir, Fe 10
LAB-Bk-011 Biokimya Beta-2 Mikroqlobulin (B2MG) 25
LAB-Bk-012 Biokimya Ferritin 15
LAB-Bk-013 Biokimya Fosfor, P 10
LAB-Bk-014 Biokimya Haptoqlobin 30
LAB-Bk-015 Biokimya Homogentizik turşusu 20
LAB-Bk-016 Biokimya Kalium, K 10
LAB-Bk-017 Biokimya Kalsium, Ca 10
LAB-Bk-018 Biokimya Kalsium İonlaşmış (Ca⁺⁺) 20
LAB-Bk-019 Biokimya Kreatinin (serum) 8
LAB-Bk-021 Biokimya Kreatinkinaza MB fraksiyası (CK-MB) 15
LAB-Bk-022 Biokimya Laktatdehidrogenaza (LDH) 10
LAB-Bk-023 Biokimya Lipaza 10
LAB-Bk-024 Biokimya Maqnezium, Mg 10
LAB-Bk-025 Biokimya Natrium, Na 10
LAB-Bk-026 Biokimya Pankreatik amilaza (serum) 20
LAB-Bk-027 Biokimya Pankreatik amilaza (sidik) 20
LAB-Bk-028 Biokimya Qələvi fosfataza (ALP) 8
LAB-Bk-029 Biokimya Qalıq Azot (BUN) 8
LAB-Bk-030 Biokimya Qamma-Qlütamiltransferaza (QQT) 8
LAB-Bk-031 Biokimya Qlobulin 8
LAB-Bk-032 Biokimya Qlükohemoqlobin (HbA1C) 20
LAB-Bk-033 Biokimya Qlükoza (barmaqdan) 2
LAB-Bk-034 Biokimya Qlükoza (serum) 10
LAB-Bk-035 Biokimya Revmatoid Faktor (RF) 8
LAB-Bk-036 Biokimya Seruloplazmin 20
LAB-Bk-037 Biokimya Sidik Cövhəri (UREA) 8
LAB-Bk-038 Biokimya Sidik turşusu (UA) 8
LAB-Bk-039 Biokimya Sink, Zn 40
LAB-Bk-040 Biokimya Total dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (TİBC) 12
LAB-Bk-041 Biokimya Transferrin 15
LAB-Bk-042 Biokimya Triqliseridlər 8
LAB-Bk-043 Biokimya Troponin-T 20
LAB-Bk-044 Biokimya Turş Fosfataza 8
LAB-Bk-045 Biokimya Xlor, Cl 10
LAB-Bk-046 Biokimya Xolesterol (Total) 8
LAB-Bk-047 Biokimya Xolesterol-HDL 10
LAB-Bk-048 Biokimya Xolesterol-LDL (birbaşa) 10
LAB-Bk-049 Biokimya Xolesterol-VLDL 10
LAB-Bk-050 Biokimya Ümumi zülal (Total protein) 8
LAB-Bk-051 Biokimya İmmunoqlobulin A (İgA) 20
LAB-Bk-053 Biokimya İmmunoqlobulin E total (İgE) 20
LAB-Bk-054 Biokimya İmmunoqlobulin G (İgG) 20
LAB-Bk-055 Biokimya İmmunoqlobulin M (İgM) 20
Kod Bölüm Test Qiymət
LAB-Bks-001 Biokimya sidik Kreatinin 8
LAB-Bks-001 Biokimya sidik Qlükoza 8
LAB-Bks-002 Biokimya sidik Ümumi zülal 8
Kod Bölüm Test Qiymət
LAB-Pn-001 Prenatal Free-HCG 20
LAB-Pn-002 Prenatal Free-HCG 20
LAB-Pn-003 Prenatal 1-ci trimestr hamiləlik skrininqi (İKİLİ) (XQ, ESTRİOL) 40
LAB-Pn-005 Prenatal 2-ci trimestr hamiləlik skrininqi (ÜÇLÜ) (AFP, XQ, ESTRİOL) 60
LAB-Pn-006 Prenatal PAPP-A 60
Kod Bölüm Test Qiymət
LAB-Hr-001 Hormon 17-OH Progesteron 20
LAB-Hr-002 Hormon Adrenokortikotrop Hormon, AKTH 63
LAB-Hr-004 Hormon Alfa-Fetoprotein (AFP) 20
LAB-Hr-005 Hormon Anti-CCP 20
LAB-Hr-006 Hormon Anti-Müller Hormonu (ELISA) 95
LAB-Hr-007 Hormon Anti-TPO (Anti-Tireoperoksidaza) 20
LAB-Hr-008 Hormon Anti-TQ (Anti-Tireoqlobulin) 20
LAB-Hr-009 Hormon Beta-HCG 23,50
LAB-Hr-010 Hormon C-peptid 20
LAB-Hr-011 Hormon CA-125 20
LAB-Hr-012 Hormon CA-15-3 20
LAB-Hr-013 Hormon CA-19-9 20
LAB-Hr-014 Hormon CA-72-4 20
LAB-Hr-015 Hormon Estradiol (E2) 20
LAB-Hr-016 Hormon Follikul Stimulaşdırıcı Hormon (FSH) 20
LAB-Hr-017 Hormon Karsinoembrionik antigen (CEA) 20
LAB-Hr-018 Hormon Kortizol 20
LAB-Hr-020 Hormon Lüteinləşdirici Hormon (LH) 20
LAB-Hr-021 Hormon Parathormon İntact (PTH) 30
Hormon Parathormon (PTH) 30
LAB-Hr-022 Hormon Progesteron (PRG) 20
LAB-Hr-024 Hormon Prolaktin (PRL) 20
LAB-Hr-025 Hormon Sərbəst Estriol 20
LAB-Hr-026 Hormon Sərbəst PSA (fPSA) 20
LAB-Hr-027 Hormon Sərbəst T3 (FT3) 20
LAB-Hr-028 Hormon Sərbəst T4 (FT4) 20
LAB-Hr-029 Hormon Sərbəst Testosteron 20
LAB-Hr-030 Hormon Somatotrop hormon (Somatotropin) 25
LAB-Hr-031 Hormon Tireoqlobulin (TG) 20
LAB-Hr-032 Hormon Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 20
LAB-Hr-033 Hormon Total PSA (TPSA) 20
LAB-Hr-034 Hormon Total Testosteron 20
LAB-Hr-035 Hormon Total Tiroksin (TT4) 20
LAB-Hr-036 Hormon Ümumi Triyodtironin 3 (Total T3) 20
LAB-Hr-037 Hormon İnsulin 20
Pan-001 Hormon İNSULİNƏ REZİSTENTLİK (HOMA-IR)* 20
Kod Bölüm Test Qiymət
El-001 Elektroforez Sərbəst Kappa yüngül zəncir (sidik) 70
El-002 Elektroforez Sərbəst Kappa-Lambda yüngül zəncir (serum) 70
El-003 Elektroforez Sərbəst Lambda yüngul zəncir (sidik) 70
El-004 Elektroforez Total Kappa yüngül zəncir (serum) 39
El-005 Elektroforez Total Kappa yüngül zəncir (sidik) 70
El-006 Elektroforez Total Lambda yüngül zəncir (serum) 39
El-007 Elektroforez Total Lambda yüngül zəncir (sidik) 70
El-008 Elektroforez İmmunoglobulin G (İgG) indeksi 64
Kod Bölüm Test Qiymət
LAB-Im-001 İmmunologiya Anti Nuklear Anticisimlər (ANA-screen) 20
LAB-Im-002 İmmunologiya Mitoxondrial Anticisimlər (AMA M2 İgG) 30
LAB-Im-003 İmmunologiya Anti-Kardiolipin İgG 20
LAB-Im-004 İmmunologiya Anti-Kardiolipin İgM 20
Kod Bölüm Test Qiymət
LAB-Sr-001 Serologiya Anti Herpes Simplex virus 1 İgG (HSV 1 İgG) 20
LAB-Sr-002 Serologiya Anti Herpes Simplex virus 1 İgM (HSV 1 İgM) 20
LAB-Sr-003 Serologiya Anti Herpes Simplex Virus 2 İgG (HSV 2 İgG) 20
LAB-Sr-004 Serologiya Anti Herpes Simplex Virus 2 İgM (HSV 2 İgM) 20
LAB-Sr-005 Serologiya Anti-HAV total (Hepatit A) 20
LAB-Sr-006 Serologiya Anti-HAV İgM 26
LAB-Sr-007 Serologiya Anti-HBc total 27
LAB-Sr-008 Serologiya Anti-HBc İgG 41
LAB-Sr-009 Serologiya Anti-HBc İgM 27
LAB-Sr-010 Serologiya Anti-HBe 27
LAB-Sr-011 Serologiya Anti-HBs 23,50
LAB-Sr-012 Serologiya Anti-HCV 33
LAB-Sr-013 Serologiya Anti-HCV (kart-test) 10
LAB-Sr-014 Serologiya Anti-HDV 30
LAB-Sr-015 Serologiya Ascaris lumbricoides İgG 15
LAB-Sr-018 Serologiya Brucella İgG 20
LAB-Sr-019 Serologiya Brucella İgM 20
LAB-Sr-020 Serologiya Chlamydia trachomatis İgG 20
LAB-Sr-021 Serologiya Chlamydia trachomatis İgM 20
LAB-Sr-022 Serologiya Epstein-Barr virusu kapsid antigeni İgG (EBV VCA İgG) 30
LAB-Sr-023 Serologiya Epstein-Barr virusu kapsid antigeni İgM (EBV VCA İgM) 30
Serologiya Epstein-Barr virusunun nuklear antigeninə qarşı İgG anticisimlər 30
LAB-Sr-025 Serologiya HBeAg 27
LAB-Sr-026 Serologiya HBsAg 23,50
LAB-Sr-027 Serologiya HBsAg (kəmiyyət / Quantitative) 118
LAB-Sr-028 Serologiya HBsAg (kart-test) 10
LAB-Sr-029 Serologiya HDV Ag 27
LAB-Sr-030 Serologiya Helicobacter pylori İgG 20
LAB-Sr-031 Serologiya Helicobacter pylori İgM 20
LAB-Sr-032 Serologiya HİV/AİDS (QİÇS) (kart-test) 10
LAB-Sr-033 Serologiya HİV/AİDS (QİÇS) Ag/Ab 23,50
LAB-Sr-034 Serologiya Lamblia intestinalis İgA 15
LAB-Sr-035 Serologiya Lamblia intestinalis İgG 15
LAB-Sr-036 Serologiya Lamblia intestinalis İgM 15
LAB-Sr-038 Serologiya Qızılca İgM 20
LAB-Sr-039 Serologiya Rubella İgG 20
LAB-Sr-040 Serologiya Rubella İgM 20
LAB-Sr-041 Serologiya Sifilis (kart test) 10
LAB-Sr-042 Serologiya Sifilis Total (İgA+İgG+İgM) 20
LAB-Sr-043 Serologiya Sitomeqalovirus İgG (CMV İgG) 20
LAB-Sr-044 Serologiya Sitomeqalovirus İgM (CMV İgM) 20
LAB-Sr-045 Serologiya Toksoplazma İgG 20
LAB-Sr-046 Serologiya Toksoplazma İgM 20
LAB-Sr-047 Serologiya Varicella zoster virus İgG (VZV İgG) 20
LAB-Sr-048 Serologiya Varicella zoster virus İgM (VZV İgM) 20
Kod Bölüm Test Qiymət
LAB-Mb-001 Mikrobiologiya Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-002 Mikrobiologiya Ana südünün əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-003 Mikrobiologiya Assit mayesinin əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-004 Mikrobiologiya Bəlğəmin əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-005 Mikrobiologiya BAL (Bronxalveolyar lavaj) əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-006 Mikrobiologiya Burundan yaxmanın əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-007 Mikrobiologiya Burundan yaxmanın əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-008 Mikrobiologiya Enterobioz (sellofan-bant) 10
LAB-Mb-009 Mikrobiologiya Genital materialin mikroskopik müayinəsi 10
LAB-Mb-010 Mikrobiologiya Göbələklər üçün əkilmə+Antifunqallara həssaslığın təyini 20
LAB-Mb-011 Mikrobiologiya Helicobacter pylori (kart-test) 18
LAB-Mb-012 Mikrobiologiya Konyuktivadan yaxmanın əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-013 Mikrobiologiya Materialın əkilməsi 20
LAB-Mb-014 Mikrobiologiya Nəcisdə gizli qan 15
LAB-Mb-015 Mikrobiologiya Nəcisin əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-016 Mikrobiologiya Nəcisin ümumi analizi 10
LAB-Mb-017 Mikrobiologiya Nativ preparatın mikroskopiyası 10
LAB-Mb-018 Mikrobiologiya Prostat şirəsinin əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-019 Mikrobiologiya Qanın əkilməsi + AHT 30
LAB-Mb-020 Mikrobiologiya Qulaqdan yaxmanın əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-021 Mikrobiologiya Servikal materialın əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-022 Mikrobiologiya Sidiyin əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-023 Mikrobiologiya Sidiyin ümumi analizi 10
LAB-Mb-024 Mikrobiologiya Sinovial mayenin əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-025 Mikrobiologiya Spermanın əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-026 Mikrobiologiya Spermoqrammma (mikroskopiya) 15
LAB-Mb-027 Mikrobiologiya Traxeal aspiratın əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-028 Mikrobiologiya Uretral ifrazatın əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-029 Mikrobiologiya Uretral ifrazatin mikroskopik müayinəsi 10
LAB-Mb-030 Mikrobiologiya Vaginal yaxmanın əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-031 Mikrobiologiya Yara möhtəviyyatının əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-032 Mikrobiologiya Ödün əkilməsi+AHT 20
LAB-Mb-033 Mikrobiologiya Ana südünün əkilməsi + AHT (sol) 20
Kod Bölüm Test Qiymət
LAB-Mm-001 Molekulyar Mikrobiologiya Chlamydia trachomatis PZR 20
LAB-Mm-002 Molekulyar Mikrobiologiya Gardnerella vaginalis PZR 20
LAB-Mm-004 Molekulyar Mikrobiologiya HCV genotip 57
LAB-Mm-005 Molekulyar Mikrobiologiya HCV-RNT PZR (Hepatit C virus yükü) 120
LAB-Mm-007 Molekulyar Mikrobiologiya HPV 16.18 (Human papillomavirus, HPV-16,18) DNT təyini 40
LAB-Mm-011 Molekulyar Mikrobiologiya HSV 1 (Herpes simplex virus 1) PZR 38
LAB-Mm-012 Molekulyar Mikrobiologiya HSV 2 (Herpes simplex virus 2) PZR 38
LAB-Mm-014 Molekulyar Mikrobiologiya Mycoplasma genitalium PZR 20
LAB-Mm-015 Molekulyar Mikrobiologiya Mycoplasma hominis PZR 20
LAB-Mm-017 Molekulyar Mikrobiologiya Sifilis (Treponema pallidum) PZR 20
LAB-Mm-018 Molekulyar Mikrobiologiya Sitomegalovirus (CMV) PZR 30
LAB-Mm-021 Molekulyar Mikrobiologiya Ureaplasma Parvum PZR 20
LAB-Mm-022 Molekulyar Mikrobiologiya Ureaplasma urealyticum PZR 20
Kod Bölüm Test Qiymət
LAB-Ме-001 Vitaminlər Vitamin B12 (Sianokobalamin) 20
LAB-Ме-004 Vitaminlər Vitamin B9 (Fol turşusu) 20
LAB-Ме-005 Vitaminlər Vitamin D total 30
Kod Bölüm Test Qiymət
LAB-Hs-001 Histologiya PAPP-Smear 60
LAB-Hs-002 Histologiya PAPP-Smear (Maye) 60
Kod Bölüm Test Qiymət
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri EKQ 10
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Başın massajı 8
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Üzün massajı 8
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Boyun - yaxalıq sahəsinin massajı 12
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Kürək massajı 20
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Bel oma nahiyyəsinin massajı 15
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Onurğa sütunu boyunca massaj (boyun, kürak, bel) 25
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Döş qəfəsinin massajı 15
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Ön qarın əzələlərinin massajı 10
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Yuxarı ətrafların massajı (iki) 10
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Aşağı ətrafların massajı (iki) 15
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Diz oynağının massajı 6
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Topuq - baldır nahiyyəsinin massajı 10
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Nöqtəvi massaj (1 seans) 30
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Yuxarı ətrafların massajı (bir) 5
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Aşağı ətrafların massajı (bir) 6
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Baldır - topuq nahiyyəsinin massajı (5 yaşadək) 6
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Baldır - topuq nahiyyəsinin massajı (5 -14 yaşadək) 15
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Onurğa sütunu boyunca massaj (5 yaşadək) 20
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Onurğa sütunu boyunca massaj (5-14 yaşadək) 20
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Ümumi massaj (5 yaşadək) 25
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Umumi massaj (5-14 yaşadək) 40
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Böyük autohemoozonoterapiya 8
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Kiçik autohemoozonoterapiya 20
FIZ-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Venadaxili ozonoterapiya fizioloji məhlulu ilə 50
FIZ-001 Ginekoloji xidmətlər Bartolin vəzinin açılması 100
FIZ-001 Ginekoloji xidmətlər Spiralın (UDS) qoyulması 80
FIZ-001 Ginekoloji xidmətlər Uşaqlıq boynunun diatermokoaqulyasiyası 80
FIZ-001 Ginekoloji xidmətlər Eroziyanın yandirilmasi (kiçik) 100
FIZ-001 Ginekoloji xidmətlər Eroziyanın yandirilmasi (orta) 150
FIZ-001 Ginekoloji xidmətlər Eroziyanın yandirilmasi (böyük) 25
FIZ-001 Ginekoloji xidmətlər Kondilomaların (papillomalar) radiodalga ilə yandırılması 1ədəd 100
FIZ-001 Ginekoloji xidmətlər Kondilomaların (papillomalar) radiodalga ilə yandırılması 2-5 ədəd 80
FIZ-001 Ginekoloji xidmətlər Sonohisterosalpinqoqrafiya- (sonoHSG) 150
FIZ-001 Ginekoloji xidmətlər Uşaqlıq daxili inseminasiya (IUI) 300
FIZ-001 Ginekoloji xidmətlər Uşaqlıq daxili inseminasiya (IUI) təmizlənmiş və aktivləşmiş 5
FIZ-001 Manipulyasiya Əsnəyin sanasiyası 2
FIZ-001 Manipulyasiya Əzələdaxili inyeksiya 8
FIZ-001 Manipulyasiya Təmizləyici imalə 5
FIZ-001 Manipulyasiya Venadaxili inyeksiya 12
FIZ-001 Manipulyasiya Venadaxili infuziya (dərman daxil deyil) 17
FIZ-001 Manipulyasiya Venadaxili infuziya (dərman daxil) 50
FIZ-001 USM Abdomen USM (Qaraciyər, öd kisəsi, pankreas, dalaq, böyrək, sidik kis.) 35
FIZ-001 USM Abdomen USM (uşaq) 40
FIZ-001 USM Androloji USM (Prostat vəzi, xayalar) 45
FIZ-001 USM Aşağı ətraf arteria ve venoz dopler (bir ətraf) 65
FIZ-001 USM Aşağı ətraf arterial ve venoz dopler (iki ətraf) 30
FIZ-001 USM Bud-çanaq USM (uşaq) 10
FIZ-001 USM Follikulometriya 35
FIZ-001 USM Ginekoloji USM (Transabdominal) 35
FIZ-001 USM Ginekoloji USM (Transvaginal) 35
FIZ-001 USM Hamiləlik dinamika (8-10 həftə) 35
FIZ-001 USM Hamiləlik dinamika (11-24 həftə) 50
FIZ-001 USM Hamiləlik dinamika (24-40 həftə) 55
FIZ-001 USM Hamiləlik USM - əkiz (11-18 həftə) 60
FIZ-001 USM Hamiləlik USM - əkiz (19 həftədən sonra) + Doppler 25
FIZ-001 USM Hamiləliyin təyini (8 həftəyə qədər) 35
FIZ-001 USM Limfa düyünləri USM (regionar tam) 35
FIZ-001 USM Neyrosonoqrafiya 30
FIZ-001 USM Oynaq USM 35
FIZ-001 USM Qalxanabənzər vəz (Tiroid) USM 35
FIZ-001 USM Renal doppler (Böyrək damarları) 40
FIZ-001 USM Skrotal doppler (xayalar) 30
FIZ-001 USM Skrotal USM (uşaq) 40
FIZ-001 USM Süd vəziləri USM 20
FIZ-001 USM Tək orqan USM 60
FIZ-001 USM Tam abdomen USM - kişi (Abdomen + Prostat vəzi) 60
FIZ-001 USM Tam abdomen USM-qadın (Abdomen + Ginekoloji) 30
FIZ-001 USM Timus vəzi USM 30
FIZ-001 USM Uroloji USM 30
FIZ-001 USM Yumşaq toxuma USM 35
FIZ-001 USM Üst abdomen USM (Qaraciyər, öd, pankreas, dalaq) 60
FIZ-001 USM Uşaqlıq və qalxanvari vəzi 65
FIZ-001 USM Uşaqlıq və süd vəziləri 90
FIZ-001 USM Uşaqlıq,qalxanvari vəzi və süd vəziləri 50
FIZ-001 USM Tam abdomen USM (qaraciyər,öd kisəsi,mədəaltı vəzi,dalaq,böyrəklər,sidik kisəsi) 110
FIZ-001 USM Uşaqlıq+obdinimal tam+süd vəziləri 110