Ozone therapy

Ozon müalicəsi yeni dərman olmayan və təsirli müalicələrdən biridir, tibbi ozonun istifadəsinə əsaslanır. Prosedur bir sıra xəstəliklərin qarşısının alınması və müalicəsində istifadə olunur, faydalıdır insan … “Ozon müalicəsi”

Plasmapheresis

Membran plazmaferezi, plazmanın zəhərli maddələrdən və bədənin metabolik məhsullarından təmizlənməsi üsullarından biridir. Bu metodun özəlliyi, xəstənin qanını plazma və qan hüceyrələrinə ayırmaq üçün birdəfəlik məsaməli … “Plazmaferez”